ÅRET 2019

I 2019 har du kun et succesfuldt brand, hvis du er 100% transparent og dine kunder oplever dig som social ansvarlig med fokus på sunde, miljøvenlige, bæredygtige løsninger og holdninger.
Vi kalder det forretningsdrevet CSR og det er nøglen til vækst fremadrettet.

vækst & Strategi

Arbejdet med forretningsdrevet CSR har som udgangspunkt 100% fokus på medarbejdere, der er passionerede ambassadører for virksomheden. Vi skaber overblik over og forståelse for strategiens indhold for de næste udviklingsskridt og vi skaber viden om, hvad andre danske og udenlandske virksomheder gør. Vi har altid fokus på, hvad der virker og hvad der ikke virker for din virksomheds næste indsats.

Processen
Vækst & Strategi
Overblik og forståelse?
Fokus på, hvad der virker?
Vi udarbejder en plan?
Praktiske og anvendelige redskaber?
Gode, praktiske og relevante tips?
Processen
Strategi
Overblik og forståelse?
Fokus på, hvad der virker?
Vi udarbejder en plan?
Praktiske og anvendelige redskaber?
Gode, praktiske og relevante tips?

CSR & Bæredygtighed

Skab stærke relationer gennem forretningsdrevet CSR. Arbejdet med CSR bidrager klart til styrkelsen af jeres brand og bæredygtige profil og er nøglen til helt nye vækstmarkeder. I arbejdet med CSR vil man i høj grad involvere sine ansatte og hermed udnytte den viden og idérigdom, som ens virksomhed rummer.

Corporate Social Innovation (CSI) kan oversættes til bæredygtig innovation og handler om at skabe en god forretning ved at gøre bæredygtighed til et omdrejningspunkt. CSI kaldes også CSR-innovation. CSR-innovation er en innovationsproces, som tager sit udgangspunkt i sociale eller miljømæssige hensyn ved for eksempel at inddrage relevante interessenter i processen.

Opsummering
CSR & CSI
Forretningsdrevet CSR
Styrk jeres brand og bæredygtige profil
Bæredygtig innovation
Bæredygtighed som omdrejningspunkt
Udganspunkt i sociale og miljømæssige hensyn

Lyder det spændende?

Kontakt os og høre mere om, hvad vi kan gøre for dig.

RIng til os