fbpx

Er din markedsføring S.M.A.R.T.?

SMART Notebook

For at sikre, at din markedsføring er effektiv, skal du stille krav til de kampagner, du vil lave. Det kan du gøre ved at opsætte et mål; det kan eksempelvis være, at du vil opnå et bestemt antal følgere med din kampagne. Men hvordan opsætter man sådan et mål, og hvordan sikrer du dig, at målet er realistisk? Det kan vi bruge SMART-modellen til.

SMART-modellen opstiller 5 krav til dit mål, som sikrer, at målet kan rykke din virksomheds bundlinje samtidig med, at målet er realistisk, så I rent faktisk kan få opfyldt målet. De 5 krav til dit mål er, at det skal være:

 1. Specifikt -> Hvad vil du opnå?
 2. Målbart -> Hvornår har du opnået det?
 3. Attraktivt -> Er målet attraktivt for virksomheden?
 4. Realistisk -> Er du muligt for din virksomhed at nå målet med jeres nuværende ressourcer?
 5. Tidsbestemt -> Hvornår skal målet været opnået?

Herunder vil vi gennemgå hvert krav ud fra et opstillet eksempel.

Eksempel på et mål:

Per 30. april vil vi hos MËRK nå i alt 200 følgere på vores Facebook virksomhedsprofil.

Goal

Specifikt

Presentation

Målbart

Handshake

Attraktivt

Board

Realistisk

Alarm

Tidsbestemt

Er målet specifikt?

Hvis målet skal være specifikt, skal det være noget, vi rent faktisk kan måle på og opnå. Her er det specificeret, at vi vil nå op på 200 følgere på MËRKs Facebook virksomhedsprofil. Det er noget, vi kan måle på og dermed se, om vi rent faktisk fulender målet.

Typiske spørgsmål for at sikre, at målet er specifikt, kan være:

 • Hvad er det, vi vil opnå?
 • Hvilke ressourcer skal vi bruge for at opfylde målet?

Når disse spørgsmål er besvaret, er vi godt på vej til at opfylde kravet om, at målet skal være specifikt.

Er målet målbart?

For at målet er målbart, skal vi – og det siger lidt sig selv – kunne måle på det. Det vi altså sige, at målet skal have en eller anden form for kvantitative data, som vi skal kunne måle på. Da målet i det givne eksempel er at nå op på 200 følgere, betyder det, at vi kan måle på, om vi rent faktisk er på rette kurs til at nå målet, og at vi dermed i sidste ende opnår målet.

Typiske spørgsmål for at sikre, at målet er målbart, kan være:

 • Hvor mange eller hvor meget?
 • Hvordan ved vi, når målet er opnået?

Hvis vi kan besvare ovenstående spørgsmål, vil vi typisk have et målbart mål.

Er målet attraktivt?

Hvad er det, der gør, at I vil bestræbe jer på at opnå dette mål i jeres virksomhed? Hvis målet skal være attraktivt for alle partner, skal det rykke virksomheden, så det dermed er noget, vi har lyst til at bestræbe os efter. Hvis vi ser på eksemplet fra før, så er det i stor interesse for MËRK at få flere følgere på vores Facebook virksomhedsprofil, da vi på den måde kan nå ud til flere mennesker med vores indhold.

Typiske spørgsmål for at sikre, at målet er attraktivt, kan være:

 • Hvorfor vil vi opnå dette mål?
 • Hvor realistisk er det, at vi når vores mål?

Hvis vi uden at tøve kan besvare disse spørgsmål, tyder det på, at målet er attraktivt.

Er målet realistisk?

Dette krav er rigtig vigtigt for, om I når jeres mål. Hvis målet ikke er realistisk, skal det måske genovervejes. Det skal altså være et mål, som I kan forestille jer, at I kan nå. Et urealistisk mål vil være, hvis vi havde ændret vores mål til, at vi vil opnå 2000 følgere ved udgangen af april. Det er yderst usandsynligt, at vi opnår det, og derfor er det et urealistisk mål.

Typiske spørgsmål for at sikre, at målet er realistisk, kan være:

 • Er målet vores arbejdstid værd?
 • Er tidsrammen reel?
 • Kan vi nå målet med vores kompetencer?

Hvis du kan svare ja til ovenstående spørgsmål, er du godt på vej til at have et SMART mål.

Er målet tidsbestemt?

Hvis vi ser på det givne eksempel, har vi sat en deadline for målet, som hedder 30. april. Det vil altså sige, at målet skal været opnået inden da. Det er vigtigt, at målet er tidsbestemt, så vi har noget konkret at bestræbe os efter, og som vi kan måle på.

Typiske spørgsmål for at sikre, at målet er tidsbestemt, kan være:

 • Hvornår skal målet være opfyldt?
 • Hvad kan vi opnå om 6 måneder?
 • Hvad kan vi opnå om en måned?
 • Hvad kan vi opnå i dag?

Hvis du kan besvare et af disse spørgsmål med dit mål, så tyder det på, at målet er tidsbestemt.

Hos MËRK sikrer vi os altid, at vi kan svare ja til ovenstående 5 krav, når vi udarbejder kampagner eller andet markedsføring for vores kunder eller for MËRK selv.

Er dit mål SMART?