fbpx

Beregn afkast på din investering med ROI og ROAS

ROI

Beregn afkast på din investering med ROI og ROAS

Som en del af enhver investering, er det utrolig vigtigt at sætte klare og konkrete tal på, hvilket afkast man forventer at få ud af det. ROI og ROAS er to af de vigtigste begreber indenfor marketing, da det giver en klar udmelding af, om de penge der bliver lagt i et projekt, kan betale sig i den anden ende.

Hvad er ROI?

ROI er en forkortelse af Return On Investment. Når du giver dig i kast med nye marketingtiltag, så kan en ROI-afregning give konkrete tal på, hvor stor indflydelse investeringen forventes at have på den samlede bundlinje.

ROI handler kort og godt om, hvor mange penge, der målbart kommer i kassen kontra investeringens samlede udgifter. Indenfor online markedsføring er der mange valgmuligheder for investering. Det er derfor en god idé at udarbejde ROI for de markedsføringstiltag, som du overvejer at investere i. Det bliver dermed muligt, at få klarhed på om ROI er positiv eller negativ. Hvis ROI er positiv, betyder det, at investeringen giver et positivt afkast.

Hvordan udregnes ROI?

ROI er en strategisk orienteret udregning, som man bruger til at regne ud, hvilken effekt virksomhedens markedsføringstiltag har på den samlede bundlinje.

Når man beregner ROI, så ser regnestykket sådan ud:

(Omsætning – Investering) / Investering x 100 = ROI

Hvis vi vil bruge et konkret eksempel, så kan vi antage, at du som virksomhed investerer 2.000 kr. om måneden på tekstannoncer i Google Ads. Over et forløb på 6 måneder, ville budgettet derfor lyde på 12.000 kr. De 12.000 kr. ville derfor svare til x antal klik på annoncen i løbet af perioden. Ved at kigge på konverteringsraten, produktpriser mm. kan man regne ud, hvor stort et afkast investeringen giver igen. Hvis vi antager, at der over de 6 måneder bliver købt for 30.000 kr., så ser regnestykket sådan her ud.

(30.000 12.000) / 12.000 x 100 = 150 %

Hvad er ROAS?

ROAS står for Return on Ad Spend. I forhold til ROI, som omhandler den samlede bundlinje, så giver ROAS en fokuseret oversigt over effektiviteten af specifikke annoncestrukturer. Man kan udregne ROAS for alle former for opsætning af kampagner. Fra den fulde konto til det enkelte nøgleord. ROAS benyttes primært som et taktisk redskab for at udregne hvilken annoncestruktur, der giver det størst mulige forventede afkast.

Hvordan udregnes ROAS?

Det er en ganske simpel formular vi bruger til at udregne ROAS.

Omsætning/Udgifter = ROAS

Hvis vi bruger det samme eksempel igen henover en enkel måned, så havde du brugt 2.000 kr. og indtjent 5.000, så ser regnestykket sådan her ud:

5.000/2.000 = 2,5

I dette eksempel giver annoncen derfor et fornuftigt afkast på 2,5. Virksomheden indtjener altså 2,5 kr. for hver krone brugt.

Med ROAS beregnes kun annoncebudget som udgift, så det er tilegnet den specifikke annonce, og kun den, for at se, om annoncen er profitabel. I eksemplet med ROI, som ligeledes forløber sig til et afkast på 2,5, er der normalt et par ekstra udgifter forbundet med regnestykket for at drage det fulde billede af annoncens indvirkning på bundlinjen.

Hvis du f.eks. annoncerer for at øge dit brands synlighed på nettet, så er ROAS god til at måle, hvilken struktur der ville generere mest aktivitet. Hvis du derimod f.eks. sælger fysiske varer, så er det en god idé at bruge ROI til at måle indtjeningen i forhold til de samlede udgifter.

I eksemplet kan man sige, at produktet sælges for 500 kr. pr. stk. med en produktionsomkostning på 150 kr. Der bliver solgt 10 af disse produkter hver måned via Google Ads. Omsætningen lyder derfor på 5.000 kr. Annonceringsomkostningerne er 2.000 kr., så med produktionsomkostningerne er de samlede udgifter 3.500 kr. pr. måned. Hvis man medregner produktionsomkostninger, kunne det derfor se sådan ud:

(30.000 – (12.000+9.000) / (12.000+9.000) = 43 %

Ifølge ROI, er den samlede investering i dette eksempel positiv med et afkast, der svarer til 1,43 kr. tjent pr. kr. givet.